AcasăDiverseSchimbarea de buletin - Acte care sunt necesare

Schimbarea de buletin – Acte care sunt necesare

Schimbarea de buletin – Acte care sunt necesare

Schimbarea buletinului – când este necesară

Buletinul de identitate reprezintă un document esențial în identificarea și recunoașterea unei persoane în fața autorităților și în diverse situații legale. Cu toate acestea, există momente în viață când este necesară schimbarea acestuia pentru a reflecta anumite modificări sau pentru a asigura siguranța și acuratețea informațiilor.

 • Expirarea termenului de valabilitate

Unul dintre motivele comune pentru schimbarea buletinului este expirarea termenului de valabilitate. În majoritatea țărilor, buletinele de identitate au o perioadă de valabilitate limitată (specificată în document), după care este necesară obținerea unui buletin nou. Această măsură are ca scop actualizarea informațiilor și menținerea unui document valabil și relevant în timp. 

 • Modificarea datelor personale

O altă situație în care este necesară schimbarea buletinului este legată de modificarea datelor personale. Dacă ai suferit o schimbare a numelui sau prenumelui este important să obții un buletin nou care să reflecte aceste modificări. Aceste schimbări pot fi cauzate de adopție, schimbare de nume prin cale administrativă sau corectarea unor erori în actele de stare civilă. Eliberarea unui nou buletin în astfel de cazuri asigură actualitatea și autenticitatea datelor personale.

 • Schimbarea domiciliului

De asemenea, schimbarea domiciliului, denumirii sau rangului localităților și străzilor poate determina necesitatea obținerii unui buletin nou. În cazul în care adresa ta de domiciliu se schimbă din cauza unei mutări sau a unor modificări administrative în sistemul de adresare, este important să actualizezi informațiile din buletin pentru a reflecta această schimbare. Astfel, buletinul tău va fi în concordanță cu adresa actuală și va permite autorităților să te identifice și să te contacteze corespunzător.

 • Securitate și protecție personală

Există și situații în care schimbarea buletinului este necesară din motive de securitate și protecție personală. Deteriorarea actului de identitate, pierderea, furtul sau distrugerea acestuia pot pune în pericol confidențialitatea și autenticitatea datelor tale personale. În astfel de cazuri, este crucial să obții un buletin nou pentru a preveni utilizarea abuzivă a informațiilor și pentru a-ți restabili identitatea legală.

 • Schimbări în fizionomie

O altă situație în care schimbarea buletinului devine necesară este atunci când fotografia din acesta nu mai corespunde cu fizionomia titularului. Schimbările fizice, cum ar fi creșterea în vârstă, modificarea semnificativă a aspectului sau intervențiile chirurgicale, pot face ca fotografia din buletin să nu mai reflecte cu exactitate trăsăturile actuale ale unei persoane. În aceste cazuri, schimbarea buletinului este necesară pentru a asigura o identificare corectă și eficientă.

 • Alte motive

Există și circumstanțe speciale care pot determina schimbarea buletinului, cum ar fi schimbarea sexului, anularea actului de identitate sau atribuirea unui nou Cod Numeric Personal (CNP). Aceste situații necesită documente și proceduri specifice, care trebuie respectate în conformitate cu legislația în vigoare.

Este important să cunoaștem legislația specifică din țara noastră și să respectăm procedurile și cerințele în vederea obținerii unui buletin nou. Prin actualizarea și menținerea în regulă a buletinului de identitate, ne asigurăm că acesta rămâne un instrument valabil și sigur pentru identificare și recunoaștere în societatea noastră.

Primul buletin

Primul buletin

(sursa foto: https://www.freepik.com/premium-photo/cute-boy-white-shirt-showing-ok-sign_16888181.htm#query=14%20years%20child%20ok&position=21&from_view=search&track=ais

În România, prima Carte de Identitate se face la 14 ani. La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul trebuie să se prezinte la ghișeul Direcției Locale de Evidență a Populației însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament.

Este important ca minorul să fie însoțit de un adult responsabil pentru a depune cererea și a asigura respectarea procedurilor corespunzătoare. Acest adult poate fi unul dintre părinți, reprezentantul legal, un asistent social sau o persoană desemnată din cadrul instituției responsabile de asistența socială sau persoana în grija căreia se află minorul.

Cele mai citite articole

Această prevedere este menită să asigure că minorul primește îndrumare și sprijin în procesul de solicitare a primului buletin de identitate, având în vedere că la această vârstă pot exista anumite cerințe și proceduri specifice ce trebuie respectate.

Acte necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal);
 • Certificatul de naştere al minorului (original şi fotocopie);
 • Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor/Hotărârea de divorţ/Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului/Hotărârea de plasament familial (original şi fotocopie);
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) – se poate achita: prin SMS, online, numerar.

Ce trebuie să știi

 • Domiciliul minorului este stabilit la părinții săi sau la unul dintre părinți în cazul în care minorul locuiește stabil acolo, conform legii. În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în conformitate cu prevederile legale.
 • Pentru un minor care, deși a fost încredințat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinți, locuiește stabil la celălalt părinte, se solicită o declarație de consimțământ de la părintele la care minorul a fost încredințat. Aceasta trebuie să confirme acordul său pentru includerea adresei la care minorul locuiește stabil în actul de identitate al minorului.
 • Declarația poate fi dată la ghișeu, în prezența personalului Direcției Locale de Evidență a Populației. În situațiile în care părintele nu poate fi prezent la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care se află respectivul părinte.
 • Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate, împreună cu documentele prevăzute de lege, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Cu cât timp înainte trebuie să îmi schimb buletinul dacă expiră?

Atunci când actul de identitate a expirat, cetățenii au posibilitatea să se prezinte la Direcția Locală de Evidență a Populației la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puțin de 15 zile, pentru a solicita reînnoirea actului de identitate. În acest caz, există opțiunea ca titularul să păstreze actul de identitate expirat până la emiterea noii cărți de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi constituie o contravenție, sancționată cu amendă cuprinsă între 40 lei și 80 lei. De asemenea, există posibilitatea achitării, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul sumei prevăzute ca amendă.

Cum procedez dacă mi-am pierdut buletinul?

Dacă ți-ai pierdut buletinul în România, este important să urmezi pași:

 • Anunță autoritățile: Primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să anunți pierderea buletinului la cea mai apropiată secție de poliție. Aceasta este o măsură importantă pentru a preveni utilizarea abuzivă a buletinului și pentru a înregistra oficial pierderea sa.
 • Depune o cerere pentru eliberarea unui nou buletin: După ce ai anunțat pierderea la poliție, trebuie să depui o cerere pentru eliberarea unui nou buletin de identitate. Contactează Direcția Locală de Evidență a Populației pentru a obține informații despre procedura și documentele necesare.
 • Documente necesare: De obicei, pentru a solicita un nou buletin de identitate, vei avea nevoie de documente precum certificatul de naștere, actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, și o declarație de pierdere sau furt de la poliție. Asigură-te că verifici cerințele specifice ale Direcției Locale de Evidență a Populației. 
 • Plătește taxa: La solicitarea unui nou buletin, va trebui să plătești o taxă. Verifică suma exactă și modalitățile de plată la Direcția Locală de Evidență a Populației. 
 • Poți obține un duplicat temporar: În cazul în care ai nevoie de un document temporar de identitate înainte de eliberarea noului buletin, poți solicita un duplicat temporar. Acesta poate fi obținut la Direcția Locală de Evidență a Populației și îți va permite să te identifici până când vei primi buletinul nou.

Asigură-te că acționezi prompt în cazul pierderii buletinului și urmează toți pașii necesari pentru a solicita un nou buletin de identitate. Dacă ai întrebări suplimentare sau ai nevoie de mai multe informații, recomandăm să Direcția Locală de Evidență a Populației. 

Acte necesare la schimbarea buletinului

Acte necesare la schimbarea buletinului

(sursa foto: https://www.freepik.com/premium-photo/office-clerk-searching-files-filing-cabinet_32666625.htm#query=documents%20minor&position=35&from_view=search&track=ais

Schimbarea cărții de identitate poate fi necesară în diferite situații, fie din cauza expirării termenului de valabilitate, fie din motive precum modificarea datelor personale, pierderea sau furtul documentului sau alte circumstanțe speciale. Pentru a realiza această schimbare, este important să cunoaștem cerințele și documentele necesare în funcție de fiecare situație specifică.

Expirare perioadă valabilitate/Schimbare domiciliu/Modificare date stare civilă/Altele

Va trebui să prezinți în original, dar și în copie următoarele acte:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu);
 • Actul de identitate – Solicitantul poate păstra vechiul act de identitate (dacă este încă valabil) până la primirea actului nou. 
 • Certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor; 
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului;
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor;
 • Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau Dispoziţia în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv: numele şi/sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii, sexul;
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) – se poate achita: prin SMS, online, numerar.
 • Cartea de alegător – dacă a deţinut un astfel de document. Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

Pierdere/Distrugere/Deteriorare/Furt

Va trebui să prezinți în original, dar și în copie următoarele acte:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu);
 • Actul de identitate deteriorat sau anulat;
 • Un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ;
 • Certificatul de naştere;
 • În cazul furtului – se va depune şi dovada de la Poliţie din care rezultă că furtul a fost înregistrat;
 • Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor; 
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului;
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor;
 • Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau Dispoziţia în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv: numele şi/sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii, sexul;
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) – se poate achita: prin SMS, online, numerar.
 • Cartea de alegător – dacă a deţinut un astfel de document. Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

Cum să ies bine în poza de buletin

Dacă dorești să ieși bine în fotografia pentru buletin, iată câteva sfaturi:

 • Alege o îmbrăcăminte adecvată: Optează pentru o ținută simplă și curată, cu culori neutre sau deschise. Evită imprimeurile prea complexe sau culorile stridente care pot distrag atenția de la chipul tău.
 • Stare de spirit și expresie naturală: Încearcă să fii relaxat și să te simți confortabil în timpul fotografierii. Evită expresiile forțate sau zâmbetele exagerate. În general, pentru poza de buletin se cere o expresie neutră, cu o ușoară închidere a gurii și privirea în față.
 • Postură și poziționare corectă: Stai drept și în poziție relaxată. Evită înclinarea capului sau a corpului, pentru a obține o compoziție echilibrată. Asigură-te că fotografia surprinde întregul chip, fără a fi tăiată în vreun fel.
 • Evită accesoriile excesive: În general, este recomandat să eviți accesoriile excesive sau ochelarii de vedere cu rame foarte groase care pot acoperi sau distorsiona chipul tău. Dacă folosești ochelari de vedere, asigură-te că acestea nu creează reflexii puternice sau umbre pe față.
 • Respectă cerințele specifice: Verifică cerințele specifice pentru poza de buletin în țara ta. Acestea pot include dimensiunile exacte ale fotografiei, fundalul specific, poziția feței și alte detalii importante. Asigură-te că îndeplinești toate aceste cerințe pentru a evita respingerea fotografiei. Acest lucru este valabil pentru cei care nu pot veni personal pentru a face demersurile necesare. 

Înainte de a face fotografia, poți exersa în fața oglinzii sau poți face câteva încercări pentru a te familiariza cu poziționarea corectă și expresia pe care o dorești. De asemenea, nu uita să zâmbești și să fii încrezător în tine însuți, întrucât aceasta poate contribui la o fotografie reușită.

Pentru orice informații suplimentare, contactează Direcția Locală de Evidență a Persoanelor din orașul de care aparții.

Cele mai citite articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul trebuie sa contina minim 30 de cuvinte pentru a fi publicat!
Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Recomandari